Célunk az elégedettség
Hívjon minket:
+36 30 224 9975
Üzenjen nekünk:
bogabau@bogabau.hu

Általános Felhasználási Feltételek

1. Általános tudnivalók

1.1. A jelen ÁFF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus szolgáltatásra, amely a www.bogabau.hu webcímen található információs, kommunikációs szolgáltatásokat nyújtó weboldalon keresztül történik. Továbbá jelen ÁFF hatálya kiterjed minden olyan ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között a szerződésben leírt módokon jön létre.

1.2. A www.bogabau.hu weboldalon bárki szabadon, kötöttségektől mentesen és díjtalanul böngészhet, a weboldal szolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni, amennyiben a Weboldalon az információkat elérte, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁFF-ben foglaltakat.

1.3. A www.bogabau.hu weboldal üzemeltetését a Boga Bau Építőipari Kft. végzi.

Székhely: 9090 Pannonhalma, Tabán 10.

Telefonszám: (+36) 30 224 9975

Levelezési cím: 9090 Pannonhalma, Tabán 10.

Email: bogabau@bogabau.hu

Cégjegyzékszám: 08 09 027060, bejegyezte: Pannonhalmi város önkormányzata

Adószáma: 25166585-2-08

1.4. A www.bogabau.hu weboldal tárhely-szolgáltatójának adatai, elérhetőségei:

IRQ Hosting Kft.

Cím: 1015 Budapest, Donáti u. 38/A. Fszt.

Telefon: +36 20 477 7777

E-mail: info@irq.hu

1.5. A www.bogabau.hu weboldal ügyfélszolgálata elérhetőségei az alábbiak:

Ügyfélszolgálat címe: 9090 Pannonhalma, Tabán 10.

Ügyfélszolgálat nyitva tartása: hétfőtől péntekig 8.00-16.00 között

Telefonszám: (+36) 30 224 9975

E-mail: bogabau@bogabau.hu

2. Ajánlatkérés, információkérés

2.1. A weboldal látogatóinak, partnereinknek meg van a lehetősége, hogy a weboldal ajánlatkérés rovatában, vagy az egyes aloldalakon általánosságban, vagy speciálisan egy-egy termékre, szolgáltatásra vonatkozóan ajánlatkérést, információkérést állítsanak össze, ajánlatkérést fogalmazzanak meg és a weboldal segítségével az ajánlatkérést, információkérést eljuttassák irodánkba, kollégáinkhoz.

2.2. A beérkezett ajánlatkéréseket, információkéréseket kollégáink haladéktalanul feldolgozzák, pontosítás végett felveszik az ajánlatkérővel, információkérővel a kapcsolatot a megadott elérhetőségeken és pár napon belül a kért szolgáltatás, tekintetében pontos ajánlatot, vagy további információt küldenek az ajánlatkérőnek. Az ajánlat érvényességi idejének minden esetben az ajánlaton megadott érvényesség idejét kell tekinteni.

A felek között egy esetleges szerződés minden esetben az ajánlat írásos elfogadásával vagy a szerződés mindkét fél általi aláírásával jön létre.

2.3. Az Üzemeltető mindent megtesz a beérkezett üzenetek gyors és szakszerű megválaszolása érdekében, de nem vállal felelősséget az internetes kapcsolat, a hálózat és egyéb előre nem látható hibákból adódóan az ajánlatkérés, információkérés postafiókunkba való beérkezésének hiányából következő esetleges károkért, jogkövetkezményekért.

3. Szakmai információ, adatlapok és adatszolgáltatási listák letöltése

3.1. A www.bogabau.hu weboldalon elérhető a szolgáltatásokat, a szolgáltatás know-how-t részletező nyomtatványok és dokumentumok (a továbbiakban együttesen: dokumentumok) elérésére és letöltésére minden látogatónak (a továbbiakban: Látogató) szabadon lehetősége van a weboldalon. A dokumentum ikonjára, vagy linkjére kattintva az általában pdf, word, excel formátumú dokumentum automatikusan letöltődik a felhasználó eszközére.

3.2. A weboldalon rendelkezésre álló dokumentumok, és azok minden eleme szerzői jogvédelem alatt áll. A weboldalról letöltött dokumentumok semmilyen formában nem hozhatóak nyilvánosságra, nem hasznosíthatók üzleti célokra, nem sokszorosíthatóak vagy oszthatóak meg.

4. Szerzői jogok

4.1. A weboldal egésze és minden eleme szerzői jogvédelem alatt áll. A weboldal és a weboldalon elérhető tartalom, szerzői mű, illetve más szellemi alkotás - grafikai megoldás, grafika, honlap szerkezete, a honlapon elérhető információ, adatfeldolgozási elv, stb. - szerzői jogi jogosultja, vagy a feljogosított felhasználója az Üzemeltető.

4.2. A weboldalt alkotó és a weboldalon elérhető szerzői jog által védett szellemi alkotások az Üzemeltető előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen formában nem használhatók fel, nem hasznosíthatók, sokszorosíthatóak vagy tárolhatóak.

4.3 Abban az esetben, ha az www.bogabau.hu weboldalon található tartalom, vagy a tartalom bizonyos eleme, illetve az oldalról hivatkozásokon keresztül elérhető tartalmak valószínűsíthetően a szerzői jog előírásaiba ütköznek, kérjük, vegye fel a kapcsolatot munkatársainkkal az ügyfélszolgálaton!

A jelzett tartalom megvizsgálását követően haladéktalanul eltávolítjuk a sértő tartalmat, illetve lekapcsoljuk a sértő tartalomra mutató linkeket.

5. Egyebek

5.1 A www.bogabau.hu weboldal igénybevétele feltételezi a látogató részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együttjáró hibalehetőségek elfogadását.

5.2 A szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a www.bogabau.hu weboldalhoz való csatlakozás miatt következett be. A látogató felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól. Egyedül a látogató felelős a www.bogabau.hu weboldalhoz való kapcsolódásáért és az www.bogabau.hu weboldalon történő bárminemű tevékenységéért. Az üzemeltető nem vonható felelősségre vis maior esetén. Vis maiornak kell tekinteni különösen az internetes hálózatban bekövetkezett olyan hibákat, amelyek megakadályozzák a weboldal akadálytalan működését és a weboldalon történő szolgáltatások igénybevételét, továbbá, ha a működési hibával összefüggésben az Interneten küldött és fogadott adat elveszik. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a weboldalhoz való csatlakozás miatt következett be.

5.3 A www.bogabau.hu weboldal ezúton tájékoztatja felhasználóit, hogy adataikat az esetlegesen létrejött szolgáltatói szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. Adataikat harmadik félnek nem adja át, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor harmadik fél a www.bogabau.hu weboldal alvállalkozójaként közreműködik. Az alvállalkozók a weboldal által átadott személyes adatokat az igénybevett szolgáltatás zökkenőmentes lebonyolíthatóságán és a annak későbbi bizonyíthatóságán túl semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további jogi, vagy természetes személyeknek átadni. Az adatok kezelésekor a mindenkor hatályos Adatvédelmi Törvénynek, a weboldal Adatvédelmi elveinek, Adatvédelmi tájékoztatójának megfelelően jár el weboldal üzemeltetője.

5.4 Az Üzemeltető és a Látogató mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben ez nem lehetséges a jogvita rendezésére a Győri Törvényszék joghatóságát kötik ki.

5.5 A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁFF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

Pannonhalma, 2023.02.24.